Szybki start z Laravel 5.4 – część 1

W kilku wiadomościach często pojawiają się pytania jak najszybciej wystartować z Laravelem, jak go zainstalować. Z pomocą przychodzi świetna dokumentacja frameworka, która prowadzi nas właściwie krok po kroku. Mimo to, spróbuję pokazać, jak w praktyce wygląda jego świeża instalacja i wstępna konfiguracja.

 1. Instalujemy Composera.
  Composer jest jednym z napopularniejszych narzędzi do zarządzania pakietami, zależnie od systemu operacyjnego jego instalacja może się różnić, jednak nie jest to nic trudnego. Po więcej szczegółow zapraszam na stronę projektu: https://getcomposer.org/doc/00-intro.md
 2. Wybieramy miejsce do umieszczenia projektu i w linii poleceń/terminalu wpisujemy:

  W ten sposób bo krótkiej chwili Composer ściągnie nam instalację Laravela i postawi jego instancję
 3. Mając zainstalowanego Laravela, potrzebujemy bazy danych. Z tym również nie powinno być problemu, do wyboru mamy ręczną instalację samej bazy mysql (https://dev.mysql.com/downloads/installer/) lub instalację w pakiecie z całym środowiskiem (WAMP, XAMPP).
  Którego wyjścia byśmy nie wybrali musimy mieć działający serwer MySQL, utworzyć w nim bazę i znać dane dostępowe.
 4. Teraz możezmy już modyfikować zmienne środowiskowe z pliku .env:

   
 5. Spróbujmy teraz zainstalować domyślny system autentykacji w Laravelu, w tym celu za pomocą Artisana wybieramy:

  Dzięki temu stworzone zostaną kontrolery i modele niezbędne do procesu autentykacji.
 6. Przechodzimy do pliku 2014_10_12_000000_create_users_table.php w katalogu app/database/migrations i dodajemy linijkę:

  tak by cały kod funkcji up() wyglądał następująco:

  Dzięki temu dodamy również kolumnę do przechowywania tokenu do autoryzacji API.
 7. W celu migracji schematów baz, wywołujemy:

  Jeśli w trakcie migracji otrzymacie błąd:
  Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

  oznacza to, iż używamy starszej wersji MySQL, w takiej sytuacji należy edytować plik AppServiceProvider z katalogu Providers i nadpisać funkcję boot:

 8. Udana migracja pozwoli nam na uruchomienie aplikacji poprzez wywołanie serwera:

  i wybór: 127.0.0.1:8000
  W prawym górnym rogu pojawi się również menu logowania, w tym miejscu powinno być możliwe logowanie, rejestracja i wylogowanie.

 9. Ostatni etap to próba przetestowania naszego API. W tym celu spróbujmy dodać klucz api w tabeli users dla wybranego usera, np:
 10. Próbujemy uruchomić jedyne dostępne w routes/api.php żądanie api zwróci nam dane użytkownika:

W ten sposób powinniśmy otrzymać wynik w formacie JSON:

Tak oto mamy szybko i łatwo (zaledwie 10 kroków!) przygotowany szkielet aplikacji, która świetnie nadaje się do rozbudowy, czy to w kierunku API, czy też aplikacji webowej wykorzystującej domyślny frontend Laravela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.