Przykładowe użycie RESTful w Javie

W poniższym zadaniu spróbujemy zaimplementować książkę adresową w postaci usługi RESTful. Książka powinna umożliwiać:

 1. a) Zapis nowego adresu do książki (nazwa, telefon, email, uwagi)
 2. b) Odczytanie listy adresów
 3. c) Modyfikacje wybranego wpisu
 4. d) Kasowanie wpisu
 5. e) Wyszukiwanie wpisów wg danego kryterium

W celu realizacji zadania potrzebny będzie stworzony zostały klasy:

Osoba.java – klasa służąca do tworzenia wpisu do książki adresowej:

 

Stworzona została także klasa Web serwisu – AdressBook.java

 

Klasa składa się:

 • Adnotacji o ścieżce do web serwisu – @Path(“/AdressBook”)
 • Konstruktora dodającego dwa wpisy do listy
 • Listy składającej się z obiektów typu „Osoba”
 • Metody typu PUT addPerson dodająca nowy wpis do książki, metoda zwraca zwykły String

informujący o poprawności dodanych danych. Typ metody PUT oznacza, iż wywołanie tej metody wymagało wysłania żądania http typu PUT:

Wywołanie:

“/AdressBook/add/”

Kod XML

Odpowiedź:

STATUS 200 (OK.)

“Osoba Ania została dodana poprawnie!”

Metoda list() zwraca listę osób zapisanych w książce.:

 

 • Metoda delete służy do usuwania wpisów w książce, zwraca dwa komunikaty o poprawnym usunięciu użytkownika bądź o nienalezieniu pasującego wpisu.
 •  Metoda searchAdressBook podobnie jak metoda list zwraca XML, jednakże o wybranym,jednym użytkowniku np.

Metoda editPerson służy do edycji wpisów.

Tak w prosty sposób zaimplementowaliśmy usługę RESTful.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.