Docker – wstęp do konteneryzacji na przykładzie PHP i Laravela