Angular JS: Filtry – część 8

Witam w kolejnym odcinku serii poświęconej Angularowi 1.6. Niniejszy wpis chciałbym w całości poświęcić technice filtrowania. Angular czynność tą rozumie dwojako, w pierwszej kolejności filtrowanie pozwala nam na modyfikację, przeformatowanie danych pod kątem naszych potrzeb (dodanie waluty, zmiana wielkości liter itp.). W drugiej kolejności filtrowanie danych umożliwia ich sortowanie. Oznacza to, iż możemy posortować dane według wybranego kryterium, bądź też tworzyć własne, rozbudowane funkcje sortujące. Na koniec, filtrowanie, to także proces selekcji danych. Angular pozwala nam na wybranie z kolekcji tylko tych danych, dla których spełnione są kryteria wyboru. Continue reading

Angular JS: dyrektywy modyfikujące wygląd aplikacji – część 6

Jednym z podstawowych zastosowań Angulara jest tworzenie rozbudowanych one page sites, czyli aplikacji internetowych opartych na jednej stronie, bez konieczności przeładowywania widoku, także w przypadku użycia nawigacji. Aby to zrealizować Angular posiada szereg funkcji umożliwiających manipulowanie wyświetlania pojedynczych elementów interfejsu użytkownika. I to właśnie tego typu dyrektywom chciałbym poświęcić szósty odcinek poradnika do Angulara JS. Continue reading

Angular JS: Usługi – factory, service, provider – porównanie część 4

Jedną z podstawowych czynności w modelu Model-Widok-Kontroler jest rozdzielenie warstwy danych od warstwy prezentacji. I tak w warstwie prezentacji nie powinno być żadnych zmian w modelu, widok powinien jedynie wyświetlać dane. Idąc dalej, kontroler powinien łączyć warstwę modelu z widokiem, jednakże także sam nie powinien modyfikować modelu bezpośrednio, a korzystać z dodatkowych obiektów, najlepiej luźno połączonych za pomocą DI.

Continue reading

Angular JS: Pobieranie danych z API część 3

W kolejnym naszym spotkaniu z Angularem chciałbym przedstawić sposoby łączenia się z zewnętrznym API i pobierania danych. Angular stworzony został do korzystania z danych w postaci JSONa, także opisywany przykład opierał się będzie na publicznym, testowym API  znajdującym się pod adresem https://jsonplaceholder.typicode.com. Jednym z jego żądań jest:
GET “https://jsonplaceholder.typicode.com/posts

Continue reading

Angular JS: Dołączanie danych część 2

W niniejszym wpisie chciałbym omówić sposoby dołączanie danych, czyli integracji naszego kontrolera z widokiem HTML. Aby to wykonać najpierw musimy poznać definicję struktury zwanej dyrektywą. Jest to rozwiązanie rozszerzające możliwość zwykłego HTML o funkcjonalności związane z Angularem. Angular posiada ogromną bazę wbudowanych dyrektyw, możliwe jest również tworzenie własnych, ale o tym w kolejnych odcinkach.

Continue reading