Angular JS: dyrektywy modyfikujące wygląd aplikacji – część 6

Jednym z podstawowych zastosowań Angulara jest tworzenie rozbudowanych one page sites, czyli aplikacji internetowych opartych na jednej stronie, bez konieczności przeładowywania widoku, także w przypadku użycia nawigacji. Aby to zrealizować Angular posiada szereg funkcji umożliwiających manipulowanie wyświetlania pojedynczych elementów interfejsu użytkownika. I to właśnie tego typu dyrektywom chciałbym poświęcić szósty odcinek poradnika do Angulara JS. Continue reading

Angular JS: Usługi – factory, service, provider – porównanie część 4

Jedną z podstawowych czynności w modelu Model-Widok-Kontroler jest rozdzielenie warstwy danych od warstwy prezentacji. I tak w warstwie prezentacji nie powinno być żadnych zmian w modelu, widok powinien jedynie wyświetlać dane. Idąc dalej, kontroler powinien łączyć warstwę modelu z widokiem, jednakże także sam nie powinien modyfikować modelu bezpośrednio, a korzystać z dodatkowych obiektów, najlepiej luźno połączonych za pomocą DI.

Continue reading

Angular JS: Pobieranie danych z API część 3

W kolejnym naszym spotkaniu z Angularem chciałbym przedstawić sposoby łączenia się z zewnętrznym API i pobierania danych. Angular stworzony został do korzystania z danych w postaci JSONa, także opisywany przykład opierał się będzie na publicznym, testowym API  znajdującym się pod adresem https://jsonplaceholder.typicode.com. Jednym z jego żądań jest:
GET „https://jsonplaceholder.typicode.com/posts

Continue reading

Angular JS: Dołączanie danych część 2

W niniejszym wpisie chciałbym omówić sposoby dołączanie danych, czyli integracji naszego kontrolera z widokiem HTML. Aby to wykonać najpierw musimy poznać definicję struktury zwanej dyrektywą. Jest to rozwiązanie rozszerzające możliwość zwykłego HTML o funkcjonalności związane z Angularem. Angular posiada ogromną bazę wbudowanych dyrektyw, możliwe jest również tworzenie własnych, ale o tym w kolejnych odcinkach.

Continue reading

Angular JS: Wstęp, tutorial część 1

W poniższym wpisie chciałbym przybliżyć jedną z bardziej popularnych technologii frontendowych – Angular JS. Technologia ta mimo już swoich kilku lat na karku jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia logiki systemu po stronie klienta.

Jej cechą charakterystyczną jest możliwość upiększania kodu HTML o nowe funkcjonalności, swoiste wzbogacenie kodu. Pozwala to na tworzenie zaawansowanych rozwiązań również po stronie frontendu.

W obecnej chwili mamy możliwość instalacji i pobrania Angulara w dwóch wersjach. Pierwszą z nich jest nowa wersja 2.0, czyli najnowsze dziecko programistów Google’a, my zajmiemy się wersją 1.6, czyli wciąż najpopularniejszą i najchętniej wykorzystywaną wersją.

Continue reading

Przykładowa aplikacja typu CRUD w Springu

Przeglądając internet w poszukiwaniu jakichkolwiek wprowadzeń do Springa zawsze brakowało mi tutoriala, który w prosty i klarowny sposób pokazywał sposób działania prostej aplikacji Springowej z użyciem bazy danych i ORMa. Podstawowym kryterium miał być fakt, iż chciałem by dany projekt można było uruchomić jak najszybciej, jak najprościej, tak by osoba, która widzi Springa pierwszy raz na oczy szybko umiała zaadaptować się i stworzyć prostą aplikację bazodanową. W ten sposób powstał poniższy, jednoczęściowy kurs. Osoby, które chciałyby po prostu przejść do sedna, ściągnąć i odpalić działającą aplikację zapraszam na koniec kursu.

Continue reading