Budujemy przykładową aplikację w Laravel – część 4, model wypożyczeń