Budujemy przykładową aplikację w Laravel – część 3, modyfikacja modelu, tworzenie kontrolera, repository i testów